Σχόλια στο Απόσπασμα δήλωσης για την εκκένωση του κτηρίου του παλαιού Εφετείου http://www.markogiannakis.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b1%25cf%2580%25cf%258c%25cf%2583%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25bc%25ce%25b1-%25ce%25b4%25ce%25ae%25ce%25bb%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25ba%25ce%25ad%25ce%25bd%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2584%25ce%25bf Βουλευτής Χανίων-Γ΄Αντιπρόεδρος Βουλής Sat, 27 Apr 2013 15:09:46 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6.1