Σχόλια στο Δελτίο Τύπου για συγκέντρωση-ομιλία στο Ακρωτήρι http://www.markogiannakis.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%83/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b4%25ce%25b5%25ce%25bb%25cf%2584%25ce%25af%25ce%25bf-%25cf%2584%25cf%258d%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2585-%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25b3%25ce%25ba%25ce%25ad%25ce%25bd%25cf%2584%25cf%2581%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b7-%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25bb%25ce%25af%25ce%25b1-%25cf%2583 Βουλευτής Χανίων-Γ΄Αντιπρόεδρος Βουλής Sat, 27 Apr 2013 15:09:46 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6.1