Σχόλια στο Επίσκεψη του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης σε Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. http://www.markogiannakis.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%86%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b4%25ce%25b5%25ce%25bb%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25bf-%25cf%2584%25cf%2585%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2585%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25af%25cf%2583%25ce%25ba%25ce%25b5%25cf%2588%25ce%25b7-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-%25cf%2585%25cf%2586%25cf%2585%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25b3%25ce%25bf%25cf%258d Βουλευτής Χανίων-Γ΄Αντιπρόεδρος Βουλής Sat, 27 Apr 2013 15:09:46 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6.1