Σχόλια στο ΔΗΛΩΣΗ Χ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ http://www.markogiannakis.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%87-%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%bc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25b4%25ce%25b7%25ce%25bb%25cf%2589%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2587-%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25ba%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25bd%25ce%25bd%25ce%25b1%25ce%25ba%25ce%25b7-%25cf%2585%25cf%2580%25ce%25b5%25cf%2585%25ce%25b8%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%2585-%25cf%2584%25ce%25bf%25ce%25bc Βουλευτής Χανίων-Γ΄Αντιπρόεδρος Βουλής Sat, 27 Apr 2013 15:09:46 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6.1