Σχόλια στο Ομιλία στην Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση για την παρακράτηση της ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών http://www.markogiannakis.gr/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25bb%25ce%25af%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25b2%25ce%25bf%25cf%2585%25ce%25bb%25ce%25ae-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd-%25ce%25b5%25cf%2580%25ce%25af%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b9%25cf%2581%25ce%25b7-%25ce%25b5%25cf%2581%25cf%258e%25cf%2584%25ce%25b7 Βουλευτής Χανίων-Γ΄Αντιπρόεδρος Βουλής Sat, 27 Apr 2013 15:09:46 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6.1